Dober načrt je ključ do uspeha

Ustrezno načrtovanje izgradnje in montaže prezračevalnih sistemov, kot
postavitev proizvodnje paketov čistega zraka

Arhitekti z novimi projekti postavljajo palače in pljuča te palače (prezračevalni sitem) jih pogosto ne zanimajo prav dosti. Nato pridejo na vrsto projektanti, ki vlečejo po objektu kanalske mreže in »tlačijo« prezračevalne sisteme v strojnice, kakor najbolj vedo in znajo. Da ne govorimo o vzdrževalcih teh sistemov, saj se celotnega sistema po navadi sploh ne da vzdrževati. Obstajajo torej veliki prepadi med arhitektom, projektantom, izvajalcem del, vzdrževalcem in naročnikom. Premalo premišljene poteze pa imajo lahko za posledico enormno povečanje vzdrževalnih stroškov. Kupec prezračevalnih sistemov velikokrat sploh ne ve, kaj je kupil in kakšne stroške bo imel z vzdrževanjem.
Slika 1: Različni pogledi na izgradnjo prezračevalnega sistema na primeru gugalnice - Vir: Prirejeno po Polajnar, Buchemeisterin in Leber 2005, 34.

Velika težava glede kakovosti zraka nastane, ko moramo zunanji zrak preko prezračevalnega sistema dovajati v stavbe. Tu odigrata pravilno vzdrževanje in upravljanja prezračevalnega sitema na podlagi prepoznavanja smotrov, ciljev in oblikovanja ustreznih strategij in krovne politike vzdrževanja ključno vlogo.

 

Evropska agencija za okolje je leta 2013 objavila članek o kakovosti zraka v Evropi, kjer prof. Jacqueline McGlade navaja da je skoraj vsak peti Evropejec je že podvržen obolenju dihal.

Vsak projektant in arhitekt bi moral posredno prevzeti svoj del odgovornosti za zagotavljanje ustrene kvalitete zraka prezračevalnega sistema v zaprtih prostorih. In tu se naša zgodba o svežem zraku v zaprtih prostorih šele začne.
Zdravje je vredno zlata

Upravljanje in mehansko vzdrževanje učinkovitosti in funkcionalnosti prezračevalnega sistema
kot zagotavljanje ZDRAVE HRANE – ČISTEGA ZRAKA

Podatki glede kakovosti zraka so za nas pomembni, ker ugotavljamo, kakšen »surov«, neobdelan zunanji zrak dobimo v prezračevalne siteme in tako lažje načrtujemo tehnično obdelavo zraka, upravljanje in vzdrževalne naloge s ciljem zagotoviti ustrezno kakovost vtočnega zraka.

 

Zrak obravnavamo kot »surovino«, ki po standardu ISO 9001:2015 predstavlja vhodno in izhodno enoto prezračevalnega procesa in ga enačimo s proizvodnim industrijskim procesom. Govorimo torej o preoblikovalnem (transformacijskem) procesu zraka, kjer zunanji »surov« zrak, ki ga z ustreznim vodenjem preko dovodni prezračevalnih sistemov ob upoštevanju higienskih, fizikalnih, kemičnih in bioloških dejavnikov preoblikujemo v končni produkt ustreznega notranjega zraka KS. Iz prostora pa preko odvodnega prezračevalnega sistema odvajamo odtočni oziroma »slab« zrak.

 

Zraku, kot ustrezni surovini, se pri upravljanju prezračevalnega sistema daje premajhna pozornost, zato smo oblikovali lastno metodo celostnega vzdrževanja klimatskih sistemov po metodi kontrolno kritičnih točk.

Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov

Celostno vzdrževanje prezračevalnega sistema, kot da bi bili postreženi s porcijo ZDRAVEGA ZRAKA

Eden izmed glavnih dejavnikov, ki vpliva na ustrezno delovanje prezračevalnega sistema, je zunanji in notranji zrak. Naredili smo velik miselni preskok in na področju upravljanja prezračevalnega sistema zajeli tudi zrak, in sicer z njegovo podrobnejšo obdelavo. Do sedaj je bilo področje vzdrževanja KS ozko vezano na tehnična opravila, odpravljanje napak na KS, manj pa na iskanje vzrokov napak in celostno upravljanje KS, ker zrak kot medij ni bil zajet v vzdrževalnem procesu.

 

Celostno vzdrževanje KS zajema tako proces upravljanjea preko matične knjige in proces tehničnega vzdrževanje KS ob upoštevanju zunanjih in notranjih dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto notranjega (vtočnega) zraka. Oba procesa se med seboj dopolnjujeta in nadgrajujeta ter prispevata k izgradnji kroga temeljnih funkcij celostnega vzdrževanja KS, s katerim predvidevamo možnost prihodnih okvar KS in zagotavljamo ustrezen aparat upravljanja procesov prezračevanja objekta.

Slika 2: Osnutek modela CVKS - Vir: Prirejeno po Androjna in Rosi 2008, 28.
Slika 3: Krog upravljanja obravnavanja zraka KS ali KS samega

KAJ JE PREZRAČEVALNI sistem ?

Namen KS je zajeti »surov« paket zraka, ga ustrezno mehansko, fizikalno, biološko in kemično obdelati ter dostaviti kot neoporečen »paket zraka« v prostor stavbe, obenem pa odpadni zrak odvajati iz prostora. Govorimo torej o tehnološkem procesu proizvodnje ustreznega zraka v zaprtih prostorih, kar bo tudi spremenilo pogled na vzdrževanje KS.

KS je po obliki sestavljen iz posameznih delov, ki skupaj tvorijo zaokroženo celoto. Glavni del vsakega KS je klimatska naprava, ki je sestavljena iz ohišja, v katerega se glede na zahteve in potrebe prezračevanja vgrajujejo različne funkcijske komponente. Po vrsti delimo KS na dovodni KS (DOKS), ki dovaja zrak v prostor, in odvodni KS (ODKS), ki odvaja odpadni zrak iz prostora. KS je v grobem sestavljen iz naslednjih delov: zajema oziroma izpusta zraka, klimatske naprave, distribucijskih elementov zraka, vpihovalne in sesalne enote.

Slika 4: Modulna klimatska naprava - Vir: Skušek 2015, 2.
Glavni deli klimatske naprave KS:
 • Filtrna komora s filtri – služijo mehanskemu čiščenju zraka
 • Rekuperacijsko telo – vračamo toploto zavrženega zraka vpihovalnemu zraku
 • Ventilator s pogonom – omogoča transport zraka po kanalskih vodih
 • Grelno telo – služi gretju dovedenega zraka v klimatski napravi
 • Hladilno telo – služi predvsem hlajenju vstopnega zraka
 • Regulacijska žaluzija – ustrezno uravnavamo količino zraka
Ostali elementi KS:
 • Zajemna, izpustna enota zraka – zajem zraka in odvajanje zraka iz prostora
 • Kanalski vodi – služijo za transport zraka
 • Avtomatika KS s tipali – uravnavamo delovanje KS
 • Regulacijska loputa – reguliramo količine zraka
 • Požarna loputa – v kanalskem vodu ščiti KS pred izbruhom požara
 • Dušilnik zvoka – predstavljajo dušilni bloki, ki so v dušilni komori
 • Vpihovalne in sesalne enote – elementi dovajajo zrak v prostor ali pa ga odvajajo iz prostora
 • Smerniki zraka – zagotavljajo enakomeren pretok zraka po kanalskih vodih
 • Revizijski pokrov – služi za pregled stanja v kanalskih vodih
Danes smo prišli do protislovnega stanja. Imamo moderne in samodejno krmiljene KS in neustrezno mikroklimo v prezračevanih stavbah. V razvoju KS se niso vzporedno razvijali upravljanje, ekologija, higiena in gradbena stroka. Določeni interesni lobiji so poudarjali svoje produkte, rešitve in KS so postali tehnološko zelo napredni in obenem človeku nevarni. Govorimo torej o paradoksu razvoja.