Zadihajmo življenje s polnimi pljuči

V zgradbah
nudimo čist in zdrav zrak!

Zrak je naše prvo ustvarjalno okolje in dih naša prva stvaritev.

Nas najtesneje obdaja in
je nekaj, kar najprej absorbiramo,
Je samoumeven, zato pozabljen in neopazen.
Onesnažuje se počasi in zato neopazno.

Zrak je naša hrana.

V podjetju Klima Arnšek d.o.o. se intenzivno ukvarjamo z ohranjanjem in izboljševanjem kakovosti zraka v zaprtih prostorih, s posebnim poudarkom na sanacijskem čiščenju prezračevalnih sistemov.

Izvajamo čiščenje in nadzor ustrezne higiene prezračevalnih sistemov.

Z upravljanjem in mehanskim vzdrževanjem zagotavljamo učinkovitosti in funkcionalnosti prezračevalnih sistemov.

Ukvarjamo se tudi z načrtovanjem izgradnje in montaže prezračevalnih sistemov.

Mislimo si, da je kakovosten zrak brezplačen, vendar so posredni »računi«, ki jih dobimo zaradi onesnaženega zunanjega in notranjega zraka lahko zelo visoki.

Po naših raziskavah več kot 80% težav v klimatskih sistemih nastopi zaradi neustreznega higienskega stanja sistemov in le 20% odpade na nenadne tehnične okvare.

Torej je čiščenje in izvajanje ustrezne higiene prezračevalnega sistema na prvem mestu, čemur dajemo v podjetju tudi največji povdarek.

O podjetju

Kaj so naše
prednosti?

Tradicija

Z vzdrževanjem prezračevalnih sistemov se ukvarjamo že od leta 1990.

Znanje

Izvajanje internih raziskav na področju celostnega vzdrževanja prezračevalnih sistemov.

Ekipa

Imamo najboljšo ekipo na področju celostnega vzdrževanja klimatskih sistemov v Sloveniji.

Boniteta

Podjetje ima AAA boniteto odličnosti, z katero opravičuje zaupanje in verodostojnost do naših poslovnih partnerjev.

Zaupanje

Trudimo se, da smo kredibilen parner naših strank.

Vsake toliko, pa ga seveda tudi kaj »pobiksamo«, vendar smo se na napakah že precej naučili, tako, da jih je vsako leto manj.

Uvod

Kakšen zrak dihamo v zaprtih prostorih?

Doc. dr. Prek Matjaž, (2013) navaja, da zagotavljanje kakovosti zraka v zaprtem prostoru ni pomembna samo z vidika ugodja v prostoru, temveč je tudi zelo pomemben zdravstveni dejavnik. Upoštevati moramo tudi emisijo biofluentov človeka in drugih virov onesnaževanja zraka, kot so npr. gradbeni materiali, barve, laki, vonjave, radon, oprema prostorov, stroji in naprave.Sindrom bolnih stavb – SBS (Sick Building Sindrom) predstavlja pojav neugodja in nespecifičnih zdravstvenih problemov v času zadrževanja v stavbi, kot so npr. slabo počutje, glavobol, suho grlo, dražeča sluznica, problemi z zbranostjo.Bolezni, povezane z bivanjem v stavbi – BRI (Building-Related Illness), so povezane z daljšo izpostavljenostjo onesnažilom v taki stavbi in lahko povzročajo sledeča obolenja: infekcijo dihalnih poti, virusna in bakterijska obolenja. Omenjene bolezni pomenijo vsakoleten porast smrtnih žrtev.V podjetju Klima Arnšek d.o.o. z celostnim vzdrževanjem prezračevalnih sistemov zagotovimo dolgoročno ustrezno kvaliteto zraka v zaprtih prostorih.

Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov

Kot zagotavljanje
čiste posode in zdrave hrane!

Več kot 70 % svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer je zrak veliko bolj onesnažen kot zunanji. Človek na dan potrebuje približno 1 kg hrane, 3 litre vode in 15.000 litrov zraka. Stroški zaradi vpliva slabega zraka v prostoru so v Sloveniji iz leta v leto večji.
Mestni človek uživa »zastrupljeno hrano« in diha onesnažen zrak. Problematiko slabega zraka v zaprtih prostorih naj bi reševali z montažo in ustreznim upravljanjem prezračevalnih sistemov, ki služijo obdelavi in izmenjavi notranjega in zunanjega zraka.

Zrak obravnavamo kot hrano, ki jo kot vsako živilo lahko razstavimo na molekule in osnovne delce, atome. Tu pridemo do zaključka, da dušik in kisik, ki sta v zraku prisotna v največji meri, sestavljata tudi gradnike živil.

Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov pa meji že na znanstveno fantastiko, ker enostavno v veliki večini niso bili zgrajeni tako, da se jih lahko enostavno vzdržuje, nadgradi in čisti. Med ustreznim upravljanjem in vzdrževanjem prezračevalnih sistemov pa so svetlobna leta razlike in kako naj dihamo potem svež in zdrav zrak v zaprtih prostorih.

 

Nikakor!

Z nami Vam bo nekoliko lažje.

Storitve

Kje opravljamo svoje
storitve?

Gostinski objekti

Industrijski objekti

Pisarniški, trgovinski, zabaviščni objekti

Bolnišnice in zdravstveni domovi

Izobraževalni in varstveni objekti

Individualne hiše

Hoteli in zdravilišča

Okolje

Svežina v prostorih

Pametno čiščenje zraka

LIFAair združuje učinkovito in elegantno čiščenje zraka s pametnimi procesi, prek neodvisnega nadzornega regulatorja IAQ. Pametni regulator je ukazno središče čistilca zraku in se uporablja tudi kot prenosna postaja za natančno merjenje kakovosti zraku. Najsodobnejši senzorji posredujejo podrobne podatke o stopnji onesnaženosti.

Čiščenje prezračevalnih sistemov

Naprave za čiščenje prezračevalnih sistemov v različnih objektih

Naprave za čiščenje prezračevalnih sistemov Lifa Air so načrtovane in izdelane za optimalno strojno čiščenje in dezinfekcijo prezračevalnih sistemov. S strojnim krtačenjem, izpihovanjem in kemičnim čiščenjem lahko očistimo tako okrogle kot pravokotne kanalske vode. Na voljo so električne, hidravlične in pnevmatične naprave z različnimi krtačami. Tako lahko čistimo prašne, oljne, maščobne in celo lakaste prezračevalne kanale. Obstajajo tudi posebne vrste krtač, ki jih uporabljamo v conah Ex.