Doc. dr. Prek Matjaž, (2013) navaja, da zagotavljanje kakovosti zraka v zaprtem prostoru ni pomembna samo z vidika ugodja v prostoru, temveč je tudi zelo pomemben zdravstveni dejavnik. Upoštevati moramo tudi emisijo biofluentov človeka in drugih virov onesnaževanja zraka, kot so npr. gradbeni materiali, barve, laki, vonjave, radon, oprema prostorov, stroji in naprave. Sindrom bolnih stavb – SBS (Sick Building Sindrom) predstavlja pojav neugodja in nespecifičnih zdravstvenih problemov v času zadrževanja v stavbi, kot so npr. slabo počutje, glavobol, suho grlo, dražeča sluznica, problemi z zbranostjo. Bolezni, povezane z bivanjem v stavbi – BRI (Building-Related Illness), so povezane z daljšo izpostavljenostjo onesnažilom v taki stavbi in lahko povzročajo sledeča obolenja: infekcijo dihalnih poti, virusna in bakterijska obolenja. Omenjene bolezni pomenijo vsakoleten porast smrtnih žrtev. V podjetju Klima Arnšek d.o.o. z celostnim vzdrževanjem prezračevalnih sistemov zagotovimo dolgoročno ustrezno kvaliteto zraka v zaprtih prostorih.