Naprava LIFAairlog™ je namenjena merjenju majhnih diferencialnih pritiskov in zbiranju podatkov skupaj z aplikacijo LifaCloud Services. Naprava LIFAairlog™ meri diferencialni tlak med obnovljeno površino in okoliškimi prostori. V primeru, da izmerjena vrednost preseže prednastavljeno, je uporabnik o tem samodejno obveščen. Podatki se samodejno shranjujejo v priročni PDF obliki, kar olajša dokumentacijo.