Več kot 70 % svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer je zrak veliko bolj onesnažen kot zunanji. Človek na dan potrebuje približno 1 kg hrane, 3 litre vode in 15.000 litrov zraka. Stroški zaradi vpliva slabega zraka v prostoru so v Sloveniji iz leta v leto večji.

Mestni človek uživa »zastrupljeno hrano« in diha onesnažen zrak. Problematiko slabega zraka v zaprtih prostorih naj bi reševali z montažo in ustreznim upravljanjem prezračevalnih sistemov, ki služijo obdelavi in izmenjavi notranjega in zunanjega zraka.

Zrak obravnavamo kot hrano, ki jo kot vsako živilo lahko razstavimo na molekule in osnovne delce, atome. Tu pridemo do zaključka, da dušik in kisik, ki sta v zraku prisotna v največji meri, sestavljata tudi gradnike živil.

Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov pa meji že na znanstveno fantastiko, ker enostavno v veliki večini niso bili zgrajeni tako, da se jih lahko enostavno vzdržuje, nadgradi in čisti. Med ustreznim upravljanjem in vzdrževanjem prezračevalnih sistemov pa so svetlobna leta razlike in kako naj dihamo potem svež in zdrav zrak v zaprtih prostorih.

Nikakor!

Z nami Vam bo nekoliko lažje.